หอเกียรติยศ - เวิลด์ 122

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Llama
วันที่ 29.01.2022 เวลา 19:35

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Llama
วันที่ 12.12.2021 เวลา 07:22

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Llama
วันที่ 07.11.2021 เวลา 03:48

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Llama
วันที่ 16.10.2021 เวลา 09:58

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
The Roman Empire
วันที่ 12.09.2021 เวลา 00:22

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
Llama
วันที่ 21.01.2022 เวลา 21:30

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
Llama
วันที่ 06.12.2021 เวลา 21:35

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Llama
วันที่ 25.10.2021 เวลา 13:57

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Ragestyles
วันที่ 13.09.2021 เวลา 00:11

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
Daddy Ashen
วันที่ 05.01.2022 เวลา 06:13

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Daddy Ashen
วันที่ 25.11.2021 เวลา 12:49

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Llama
วันที่ 02.11.2021 เวลา 00:35

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
maddrick
วันที่ 15.09.2021 เวลา 06:16

รางวัลประจำวันจาก 2022-05-27

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Unreliable Greek Players

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Phatzlb

นักปล้นสะดมประจำวัน
Unreliable Greek Players

นักปล้นสะดมประจำวัน
Unreliable Greek Players

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
TheDruid

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Mr.Mayhem