หอเกียรติยศ - เวิลด์ 122

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
The Roman Empire
วันที่ 12.09.2021 เวลา 00:22

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Ragestyles
วันที่ 13.09.2021 เวลา 00:11

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
maddrick
วันที่ 15.09.2021 เวลา 06:16